Rowan Kidsilk Haze 25g Blushes 583

Rowan Kidsilk Haze Yarn Blushes 583

Rowan Kidsilk Haze 25g.  70% Super kid mohair and 30% silk.  Lovely and soft.

Price: $20.60